Banana Song

★ Banana Song  Lyrics :

Bananas unite
Peel Bananas, peel peel bananas
Slice Bananas, slice slice bananas
Mush Bananas, mush mush bananas
Eat Bananas, eat eat bananas
Go bananas, Go go bananas

Checkout This songs Aswell :
The Jumblies